Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Społecznych

Nowoczesna szkoła językowa,
wyjątkowe miejsce na warsztaty

Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Społecznych

Nowoczesna szkoła językowa,
wyjątkowe miejsce na warsztaty

Autorska metoda nauczania

Zajęcia BRAINY KIDS są efektem przemyśleń, poszukiwań i eksperymentów. Przy tworzeniu zająć inspirowaliśmy się źródłami internetowymi: Pinkfong, Super Simple Songs, British Council Learn Kids, Education.com, Classtools.net i wieloma innymi.

Duża część pomysłów jest natomiast autorska, przygotowana przez lektorów specjalnie i jedynie dla naszych uczniów. Mamy doświadczenie w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym (CLIL), które łączy naukę języka z nauką innego przedmiotu (np. przyrody czy sztuki).

Często korzystamy również z metody pracy projektowej, dzięki której uczniowie zgłębiają zagadnienia językowe, ale także rozwijają kompetencje miękkie, takie jak planowanie czasu, dynamika działania czy praca w grupie. Przykładamy wagę do tego, aby w czasie zajęć dzieci nie tylko operowały angielskim, ale również sięgały do wyobraźni, były kreatywne, budowały poczucie własnej wartości i tworzyły pozytywne relacje.

Zajęcia BRAINY TEENS są w głównej mierze oparte na autorskich pomysłach, choć często z pomocą przychodzą nam ciekawe i sprawdzone strony internetowe, takie jak British Council Learn Teens, Classtools.net, Sciencekids, Onestopenglish i inne.

Nasi uczniowie otrzymują porcję gramatyki, jednak zazwyczaj jest ona tłem dla konkretnego tematu. Ucząc języka, poszerzamy wiedzę o świecie, szukając materiałów, które dotyczą rozwoju wydarzeń na świecie. Unikamy metajęzyka i skomplikowanych gramatycznych nazw. Pokazujemy język w kontekście komunikacji i przydatności w sytuacjach codziennych.

Dbamy o to, by podczas zajęć dzieci rozwijały kompetencje miękkie: dynamizm działania, współpraca w grupie, planowanie czasu. Ważne dla nas jest również odwoływanie się do kreatywności naszych uczniów, stąd dużo tu prac projektowych, działań pobudzających wyobraźnię nastawionych na twórcze rozwiązywanie problemów.

BRAINY EXAMS to program skierowany do nastolatków, których celem jest zdanie egzaminu kończącego pewien etap nauki języka angielskiego. W zależności od potrzeb grupy, oferujemy kursy przygotowujące go egzaminu ósmioklasisty, egzaminu maturalnego oraz międzynarodowych certyfikatów językowych FCE ( First Certificate in English) i CAE (Certificate in Advanced English).

Kurs jest w całości oparty na materiałach przygotowanych w zależności od analizy potrzeb w grupie dotyczących Receptive Skills (Sprawności Receptywne – słuchanie i czytanie) i Productive Skills (Sprawności Produktywne – mówienie i pisanie). Kurs egzaminacyjny jest tworzony dla każdej grupy indywidualnie.

Cechą wspólną wszystkich kursów jest jednoczesne rozwijanie sprawności językowych oraz strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Kursy sa prowadzone przez doświadczonych egzaminatorów państwowych.

Dodatkowo

MYkreatywni to zajęcia twórcze, nietuzinkowe.
Dzięki tym zajęciom dziecko:
• buduje poczucie własnej wartości,
• patrzy na świat z innej perspektywy,
• odnajduje swoje mocne strony,
• kreuje siebie i własne otoczenie,
• twórczo rozwiązuje sytuacje problemowe,
• tworzy pozytywne relacje.

Zajęcia składają się z trzech modułów:
I Dzieci wykonują prace na podane temat z wyznaczonych materiałów (materiały będą zupełnie nietypowe wręcz abstrahujące od zadanego tematu, a tematy prac mogą być użytkowe lub artystyczne). Przy tym zadaniu największym procesem twórczym będzie konieczność myślenia abstrakcyjnego, niestandardowego
II Omówienie powstałych prac przez każdą osobę. Uczestnicy mówią także o mocnych stronach prac innych
III Wystawa

Niedawno postanowiliśmy poszerzyć nasze usługi o możliwość weekendowego wynajmu przestrzeni Akademii na potrzeby prowadzenia warsztatów, żeby wspierać w rozwoju nie tylko uczniów, ale tak naprawdę osoby ze wszystkich grup wiekowych oraz o różnych zainteresowaniach i potrzebach.

Domowy klimat naszej Akademii służy jako miejsce rozwojowe dla osób, które chcą:
• zmienić coś w swoim życiu,
• wzmocnić się i odkryć w sobie nowy potencjał,
• poznać ciekawe narzędzia do pracy,
• spędzić trochę czasu w znanym bądź nieznanym gronie przy kawie niekoniecznie w typowej kawiarni.

Warsztaty, które mieliśmy przyjemność gościć dotychczas to:
• warsztaty z trenerami pozytywnej dyscypliny,
• zajęcia z komunikacji bez przemocy,
• warsztaty dotyczące myślenia krytycznego i doradztwa zawodowego,
• spotkania w ramach projektu Rok Kobiet.

FRIS® to nowe narzędzie rozwojowe, oparte na psychologii poznawczej i dające niezwykły wgląd w siebie sprzyjający rozwojowi osobistemu. FRIS® definiuje Twój Styl Myślenia i Styl Działania, czyli naturalny, najbardziej intuicyjny styl percepcji i wykorzystywania informacji. FRIS® jest koncepcją pozwalającą na poznanie swojego sposobu funkcjonowania i potencjału wynikającego z naturalnych predyspozycji mózgu.

W pakiecie:: badanie FRIS®, analiza Indywidualna lub zespołowa z Certyfikowanym Trenerem oraz kilkunastostronicowy, pełny raport o Twoim Stylu Myślenia i Stylu Działania, który może być ważnym elementem CV.

Dlaczego warto?
• dowiesz się jakie środowisko pracy jest dla Ciebie najbardziej odpowiednie,
• poznasz jak osiągnąć stan flow – ten stan uskrzydlenia, gdy robisz coś co daje Ci największą satysfakcję,
• poznasz swoje twoje naturalne mocne strony wynikające z sedna tego, jak postrzegasz świat,
• dowiesz się, w których dziedzinach możesz osiągnąć sukces w najkrótszym czasie,
• zaakceptujesz swoje reakcje oraz nauczysz się komunikować z innymi ludźmi z uwzględnieniem ich odmienności,
• uzyskasz informacje, jaka rola w zespole projektowym najlepiej odpowiada Twojemu Stylowi Myślenia i Stylowi Działania,
• nauczysz się, jak przydzielać zadania w zespole, aby był skuteczny w działaniach projektowych.