Mykreatywni

 

Mykreatywni  -  zawsze szukamy rozwiązań, idziemy do przodu.

 

MYKREATYWNI to zajęcia twórcze, nietuzinkowe.

Kreatywności to cecha, która bardzo szybko zanika, jeśli jej nie pielęgnujemy.

Kreatywny człowiek to szczęśliwy człowiek, widzący więcej niż inni, czujący bardziej niż inni, wrażliwy i zawsze gotowy do działania. Działanie to nieodłączna cecha osoby kreatywnej. Poprzez działania rozumiemy nasze doświadczenia.  One zaś powodują, że czujemy potrzebę szukania innych ciekawszych rozwiązań i zmiany w swoim życiu.

Bycie kreatywnym pomaga nam w życiu, dzięki kreatywności odnosimy sukcesy i żyjemy zgodnie z sobą. Kreatywność odblokowuje nam myślenie i uwalnia z nas wszystko, co najlepsze. Bycie twórczym 

to cudowna umiejętność odnajdywania się w każdej sytuacji. 

Nazywam się Ewa Fiałkowska. Jestem magistrem sztuki i nauczycielką plastyki, od lat pracuję z dziećmi 

i młodzieżą, prowadząc różnorodne zajęcia plastyczne. Największe sukcesy rozwojowe moich podopiecznych zauważałam na zajęciach z kreatywnego myślenia.

Niestandardowe myślenie, twórcze podejście do tematu to podstawa rozwoju w każdej dziedzinie życia. Proponuję zajęcia MyKreatywni dla każdego dziecka, które chce w życiu osiągać sukcesy na wszystkich płaszczyznach i być szczęśliwym, żyjącym zgodnie ze sobą człowiekiem.   

 

Dzięki tym zajęciom dziecko:

• buduje poczucie własnej wartości,

• patrzy na świat z innej perspektywy,

• odnajduje swoje mocne strony,

• kreuje siebie i własne otoczenie,

• twórczo rozwiązuje sytuacje problemowe,

• tworzy pozytywne relacje.

 

Zajęcia odbywać się będą we wtorki po 1,5h

Całość będzie składać sie z trzech modułów.

I Dzieci wykonują prace na podane temat z wyznaczonych materiałów ( materiały będą zupełnie nietypowe wręcz abstrahujące od zadanego tematu, a tematy prac mogą być użytkowe lub artystyczne) . Przy tym zadaniu największym procesem twórczym będzie konieczność myślenia abstrakcyjnego, niestandardowego.

II Omówienie powstałych prac przez każdą osobę ( uczestnik opowiada o swoim procesie twórczym). Wszyscy uczestnicy będą mówić o mocnych stronach prac innych.

III Wspólne wyeksponowanie powstałych prac ( praca grupowa, której efektem będzie wystawa prac uczestników po każdych zajęciach, wspólne decydowanie i omawianie)

Projekt i wykonanie Pollyart